Veel gestelde vragen

Wie mogen getuigen zijn?

Iedereen van 18 jaar of ouder die in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

Wat als mijn getuige op het laatste moment verhindert is?

Zolang er nog minimaal 2 andere getuigen zijn is er niks aan de hand, anders zal iemand anders getuige moeten zijn. Gelukkig mag je tegenwoordig zonder geldig id-bewijs de straat niet meer op, dus dat komt altijd goed. Ook op het laatste moment nog.

Hoeveel getuigen mogen we hebben?

Totaal minimaal 2 en maximaal 4. En hoe jullie dat verdelen maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om het totaal aantal.

Een van onze getuigen is verstandelijk gehandicapt, mag die wel onze getuige zijn?

Dat mag, als hij maar minimaal 18 jaar is en in het bezit van een geldig id-bewijs. Zorg dan dat je daarnaast nog wel minimaal 2 wel handelingsbekwame getuigen hebt.

Wat gebeurt er met mijn naam na het huwelijk?

Dat is afhankelijk van de nationaliteit die je hebt. Die bepaalt namelijk jouw naamrecht. Is dat Nederlands, dan zul je altijd je eigen naam behouden. In andere landen is het wel mogelijk om een naam te wijzigen na een huwelijk, maar dat zul je dan bij die autoriteiten moeten regelen. Als je dan een nieuw paspoort hebt met daarin de naam na het huwelijk, dan passen we dat in de Basisregistratie Personen (BRP) ook aan.

Wat is naamgebruik?

Naamgebruik wil zeggen dat je naam niet wijzigt, maar dat je wel de naam van je echtgenoot of echtgenote mag gebruiken als aanspreeknaam. Door officiële instanties word je dan met die naam aangesproken. Je paspoort blijft altijd je eigen naam behouden, je kan alleen kiezen voor de vermelding “echtgenoot van” (e/v). Ook als je geen naamkeuze gedaan hebt, dat staat hier volledig los van.

Kan ik in het buitenland trouwen?

Dat is afhankelijk van het land waar je dat wilt doen. Niet in elk land is dat mogelijk. Informeer even bij de autoriteiten van desbetreffend land wat de mogelijkheden zijn. Een ambassade kan je al verder helpen. Bedenk wel altijd dat je trouwt naar het recht van het land waar je wettig een jawoord geeft. Toch iets om over na te denken.

 

Welke vraag stelt de ambtenaar ons?

In het burgerlijk wetboek is vastgelegd wat jullie elkaar moeten beloven.

Artikel 67

    • 1.De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden.
    • 2.Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen door de echt aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register een akte op.

De vraag is dan ook: Naam 1 neemt u Naam 2 aan tot uw echtgeno(o)t(e) en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbind? Wat is hierop uw antwoord?

Natuurlijk kan hier wel een aanvulling op komen als jullie dat willen, maar dit gedeelte is verplicht. Het antwoord moet bevestigend zijn, dat is het zogenaamde JAWOORD.

 

 

Mogen we in de buitenlucht trouwen?

Het antwoord op deze vraag is per gemeente verschillend. In de wet staat dat een huwelijk moet worden voltrokken in een “Huis der Gemeente”. Daarom stellen sommige gemeenten nog dat het binnen vier muren en onder een dak moet gebeuren. Andere gemeenten stellen weer dat die muren niet zo belangrijk zijn, maar dat dak wel. Denk dan aan een prieel met een dakje, een tent, een grote parasol.
Gelukkig zijn er inmiddels veel gemeenten die het beleid hebben dat ook in de buitenlucht getrouwd mag worden. Vraag het voor de zekerheid even na, en als het niet mag, ga dan voor een ceremoniële bevestiging!